Media
Missa Homo Sacer

Missa Homo Sacer

Gezelschap
Muziektheater Transparant

Confiteor Deo is een theatrale mis: een compositie voor één solitair mannenlichaam, een vijfstemmig vrouwenkoor en een andere man op elektrische gitaar. Het is een muzikaal en ruimtelijk landschap waarin de dolende mens zoekt naar verbinding en eenheid, verlossing en extase. Een vrijpartij, een koorconcert, een boetedoening, een poging, een ritueel. De mis is een choreografie voor stemmen en lijven, het is zowel koorconcert als ritueel: een poging een niemandsland te creëren, een vrijplaats waarin de performers het publiek uitnodigen na denken over noties als geloof en religie, individu en collectief, zonde, seksualiteit, en liefde.