Media
STEL Romy Moons en Thomas Claessens

STEL

Gezelschap
Romy Moons en Thomas Claessens

Op de vloer 
twee mensen. 
Ze babbelen. 
Ze babbelen over vlekken en strepen. Over apen en schoenen. Over droom en déjà-vu. 
Ze babbelen van de hak op de tak. 
Om de leegte te vullen? Omdat dat het enige is dat we kunnen doen? 
Houvast. 
Hou vast en laat los en laten we nog even dansen dan. 
Voor het donker wordt. 

Wat doet de mens wanneer het Absurde van het bestaan hem overvalt?

In deze humorvolle dialoog onderzoeken Thomas en Romy de dieptes van ogenschijnlijk oppervlakkig gebabbel. Ze volgen een gedachtenstroom, vol banaliteiten, discussie en verwondering. Over alles. Over van alles, over de taal zelf; vaak ons enige hulpmiddel, onze enige houvast in de poging om te gaan met...ja met...
ah, ge weet wel...
de dingen.
Dat, en elkaar natuurlijk. En dan loert miscommunicatie al snel om de hoek. Maar is dat ook niet schoon? Dat wij steeds opnieuw een poging wagen?